fbpx Warunki świadczenia usług Gokhale Method Institute
Zapisz się na nasz pozytywny biuletyn Stance ™

Regulamin

Standardowe warunki korzystania z usługi

Ostatnia aktualizacja tych zasad: May 24, 2018.

Witamy w Gokhale Method! Tutaj po lewej stronie znajdziesz nasze zwykłe angielskie warunki korzystania z usługi i odpowiednie prawne warunki korzystania z usług po prawej stronie.

Zapoznaj się z naszymi warunkami, musisz wyrazić na nie zgodę, aby móc korzystać z Metody Gokhale. Jeśli korzystasz z Gokhale Method w imieniu swojej firmy, upewnij się, że masz zgodę na nasze warunki korzystania z usługi.

Od czasu do czasu możemy zmienić nasze warunki świadczenia usług i możemy odmówić świadczenia usług.

Prawne warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: maj 24, 2018

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki", "Warunki korzystania z usługi") przed skorzystaniem z usługi www.gokhalemethod.com strona internetowa ("Witryna") oraz internetowe usługi i narzędzia dostępne za pośrednictwem Strony ("Usługa"), z których oba są obsługiwane przez Gokhale Method Enterprise, Inc. ("Metoda Gokhale", "nas", "my" lub "nasze").

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas i / lub uzyskując dostęp lub korzystasz z Usługi, nieodwołalnie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków i zasad przywołanych w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych przez hiperłącze. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Jeśli Użytkownik przystępuje do niniejszych Warunków świadczenia usług w imieniu podmiotu, oświadcza, że ​​posiada rzeczywiste uprawnienia do wiązania takiego podmiotu z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do Witryny będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie.

Gokhale Method wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania Warunków świadczenia usługi w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, poprzez włączenie takich zmian i / lub modyfikacji do niniejszych Warunków świadczenia usług, wraz z powiadomieniem o wejściu w życie takie zmodyfikowane Warunki świadczenia usług. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu zmian. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Witryny lub Usługi po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków świadczenia usług będzie uważane za wskazujące na nieodwołalną zgodę na takie zmodyfikowane Warunki świadczenia usług. W związku z tym, jeśli w dowolnym momencie nie wyrażasz zgody na podleganie zmodyfikowanym Warunkom korzystania z usługi, nie możesz już korzystać z Witryny lub Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie.

Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoje treści (poza danymi karty płatniczej), mogą być transferowane bez szyfrowania i obejmować (a) przeniesienie do różnych sieci oraz (b) zmianę w celu dostosowania się do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń. Przesyłanie danych kart płatniczych jest zawsze szyfrowane i bezpieczne.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie pełnią wyłącznie funkcję organizacyjną tekstu i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na warunki Regulaminu.

Rejestracja konta użytkownika; Hasła i opłaty

Aby skorzystać z niektórych naszych usług, musisz założyć konto.

Musisz również mieć co najmniej 18 (lub mieć pozwolenie twojego rodzica) na używanie Metody Gokhale.

Zabezpiecz swoje hasło i poinformuj nas, jeśli zauważysz nietypowe zachowanie na Twoim koncie.

 

(a) Rejestracja Konta i Licencja użytkowania: Aby uzyskać dostęp i korzystać ze wszystkich funkcji Usługi, musisz otworzyć konto ("Konto użytkownika"), rejestrując się przy użyciu Metody Gokhale. Dokonując rejestracji na swoje Konto użytkownika, musisz podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje ("Informacje o koncie"), a także zgadzasz się zaktualizować Informacje o koncie, aby upewnić się, że jest ono aktualne. Po prawidłowej rejestracji i otwarciu Konta użytkownika, z zastrzeżeniem wszystkich warunków niniejszych Warunków świadczenia usług, Gokhale Method niniejszym udziela użytkownikowi osobistego, nieprzenoszalnego prawa i licencji na korzystanie z Usługi, wyłącznie na własne potrzeby wewnętrzne. celów biznesowych, do czasu, gdy Ty lub Gokhale Method zdecydujesz się wypowiedzieć takie prawo zgodnie z niniejszymi Warunkami.

(b) Kwalifikowalność: jako wyraźny warunek uzyskania dostępu do konta użytkownika, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz zdolność prawną (w tym, bez ograniczeń, dostatecznego wieku) do zawierania umów zgodnie z prawem jurysdykcja, w której zamieszkujesz, (ii) nie znajduje się na liście osób, które nie mają dostępu do usług zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych (w tym, między innymi, listy osób, którym odmówiono prawa i listy podmiotów wydanej przez amerykański Departament Handlu, Biuro ds. Przemysłu i bezpieczeństwo) lub inną stosowną jurysdykcję oraz (iii) nie są mieszkańcami Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu i Syrii. Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub jesteś w wieku większości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwól dowolnej osobie niepełnoletniej na korzystanie z tej witryny.

(c) Hasła: Po rejestracji w Witrynie, dostarczysz Metodę Gokhale hasło dostępu do twojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i wszystkich swoich działań oraz stron trzecich, które występują za pośrednictwem konta, bez względu na to, czy są one autoryzowane przez użytkownika. Użytkownik zgadza się nie ujawniać swojego hasła żadnej stronie trzeciej. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Gokhale Method o podejrzeniu lub nieautoryzowanym użyciu swojego konta użytkownika. Wyrażasz zgodę na to, że Gokhale Method nie będzie w żadnym wypadku odpowiadać za żadne koszty, straty, szkody lub wydatki wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie zasad bezpieczeństwa twojego hasła.

Usługi

Staramy się stale ulepszać nasze produkty i usługi. Oznacza to, że możemy dodawać, usuwać lub zmieniać Usługi i produkty w dowolnym momencie. Obejmuje to zmiany cen.

Dokładamy wszelkich starań, aby opisywać nasze produkty tak dokładnie, jak to możliwe, ale nie możemy zagwarantować, że jesteś zadowolony.

Chcemy również oferować nasze produkty i usługi jak największej liczbie osób, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani.

 

(a) Ceny naszych produktów i usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

(b) Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać tak dokładnie, jak to możliwe, kolory i obrazy naszych produktów. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz twojego komputera z jakimkolwiek kolorem będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, jednakże nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów i/lub świadczenia usług na rzecz konkretnych osób, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w stosownych przypadkach. Zastrzegamy sobie także prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnej chwili i bez uprzedzenia, według naszego uznania. Możemy również zaprzestać oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi dostępnej na tej stronie zostanie unieważniona w stosownych przypadkach.

Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w obrębie naszej strony internetowej zostaną wyeliminowane.

(c) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Wyrażasz zgodę na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych na naszych stronach. Użytkownik zgadza się niezwłocznie zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się w razie potrzeby.

Zawartość strony

O ile nie zaznaczono inaczej, informacje publikowane na tej stronie są dziełami Gokhale chronionymi prawem autorskim.

Informacje stron trzecich, takie jak dane dostępne za pośrednictwem usługi w metodzie Gokhale, podlegają prawom autorskim tych systemów stron trzecich.

Możesz kopiować informacje na tej stronie do własnego użytku osobistego. Nie wolno naruszać praw autorskich osób korzystających z Metody Gokhale, ponieważ konto może zostać usunięte.


 

 

(a) Treść metody Gokhale: O ile nie zaznaczono inaczej, informacje, materiały (w tym, bez ograniczeń, HTML, tekst, audio, wideo, dokumenty, informacje prasowe, arkusze danych, opisy produktów, oprogramowanie i często zadawane pytania oraz inne treści ) dostępne na Witrynie i / lub w Usłudze (łącznie "Treść metody Gokhale") są dziełami autorskimi Gokhale Method i jej licencjodawców, a metoda Gokhale i jej licencjodawcy wyraźnie zachowują prawo do tytułu i zainteresowania treścią Gokhale Method , w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa własności intelektualnej w nim zawarte. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, jakiekolwiek użycie Treści Gokhale Method może naruszać prawa autorskie i / lub inne obowiązujące przepisy.

(b) Treści stron trzecich: Oprócz zawartości Metody Gokhale, Witryna i / lub Usługa może zawierać informacje i materiały dostarczone Gokhale Metod przez strony trzecie (zwane łącznie "Treścią podmiotów trzecich"). Treści osób trzecich są dziełem chronionym prawem autorskim właściciela, który wyraźnie zachowuje wszelkie prawa do Treści osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa własności intelektualnej do nich i do nich. Oprócz podlegania niniejszym Warunkom świadczenia usług, Treści osób trzecich mogą podlegać innym i / lub dodatkowym warunkom użytkowania i / lub politykom prywatności takich stron trzecich. Proszę skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących takich różnych i / lub dodatkowych warunków użytkowania mających zastosowanie do Treści osób trzecich.

(c) Ograniczona licencja na zawartość strony: Metoda Gokhale przyznaje ci ograniczone, odwołalne, nieprzenoszalne, niewyłączne prawo do korzystania z Treści Gokhale i Treści stron trzecich (łącznie "Treści witryny"), wyświetlając zawartość Witryny na swoim komputer, a także pobieranie i drukowanie stron z Witryny zawierającej Treści witryny, pod warunkiem, że (i) taka działalność dotyczy wyłącznie Twojego osobistego, edukacyjnego lub innego niekomercyjnego użytku, (ii) nie modyfikujesz ani nie przygotowujesz dzieł pochodnych z Zawartości witryny (iii) nie zasłaniasz, nie zmieniasz ani nie usuwacie żadnych zawiadomień o prawach autorskich zamieszczonych na stronach lub treściach Witryny, (iv) w żaden inny sposób nie powielasz, nie rozpowszechniasz ani nie publikujesz publicznie żadnych Treści Witryny i (v) nie kopiujesz żadnej Treści witryny na inny nośnik lub inny format przechowywania.

(d) Znaki handlowe: Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy znajdujące się na Stronie ("Znaki") są własnością Gokhale Method lub stron trzecich i nie wolno Ci używać takich Znaków bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Gokhale Method lub obowiązująca strona trzecia.

(e) Monitorowanie zawartości strony i korzystanie z Usługi: Metoda Gokhale zastrzega sobie prawo, ale nie podejmuje się obowiązku, monitorowania korzystania z Witryny i / lub Usługi, a także do zbadania i podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko dowolnej stronie, która wykorzystuje Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub obowiązującego prawa. Gokhale Method zastrzega sobie prawo do akceptowania, odrzucania lub modyfikowania Treści Witryny lub Treści użytkownika, ale nie przyjmuje odpowiedzialności za akceptację, odrzucenie, modyfikację lub niezmienność jakiejkolwiek Treści witryny lub Treści użytkownika.

(f) Naruszenie praw autorskich: Jako warunek Twojego prawa do korzystania z Witryny i Usługi, zgadzasz się przestrzegać praw własności intelektualnej innych osób. W związku z tym użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie publikować na Witrynie lub w Serwisie żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych zastrzeżonych informacji należących do stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniej strony trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Gokhale Method spowoduje przerwanie dostępu użytkownika do Witryny i / lub Usługi, jeśli wielokrotnie narusza on prawa autorskie osób trzecich. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało nielegalnie przesłane lub opublikowane na Witrynie lub w Usłudze, możesz wysłać pisemne powiadomienie do Gokhale Method at [email chroniony]. Gokhale Method zastrzega sobie wszelkie prawa do dochodzenia odszkodowania i opłat związanych z naruszeniem lub oszustwem.

Korzystanie z witryny i usługi

Aby użyć metody Gokhale, musisz wyrazić zgodę, aby nie używać metody Gokhale do łamania jakichkolwiek lokalnych przepisów. Nie możesz ponownie opublikować ani odsprzedać metody Gokhale. Proszę, nie zhakuj nas.

Nie możesz korzystać z płatnych usług, dopóki nie zapłacisz opłaty za tę usługę. W sprawie zwrotów i zwrotów sprawdź nasz Polityka sprzedaży i zwrotów.

Aby anulować swoje konto użytkownika, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie profilu użytkownika na naszej stronie internetowej.

Możesz użyć metody Gokhale, ale to nie oznacza, że ​​możesz kopiować lub redystrybuować naszą własność intelektualną (np. Nasze znaki handlowe, imię, logo, kod źródłowy itp.). Ponownie, musisz przestrzegać lokalnych praw, gdy używasz Metody Gokhale.

Metoda Gokhale zawiera wiele treści nadesłanych przez użytkowników (np. Nasze fora i watercoolery do imprez). Przesyłając zawartość do metody Gokhale, przyznajesz nam określone prawa licencyjne do tej treści. Możemy moderować te treści lub usuwać je według naszego uznania. Czasami uzyskujemy dostęp do twoich treści, aby zapewnić wsparcie lub pomoc techniczną.

Twórz kopie zapasowe swoich treści! Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec utracie danych, ale nie możemy tego zagwarantować. Dobrą praktyką jest regularne wykonywanie kopii zapasowych danych, niezależnie od tego, czy korzystasz z metody Gokhale. Szyfrujemy wszystko, o ile jest to możliwe, ale czasami może dojść do niezabezpieczenia danych (na przykład e-mail lub niezaszyfrowany interfejs API, z którym współpracujemy).

Nasze warunki świadczenia usług są faktycznie umową między Tobą a metodą Gokhale i podlegają rozwiązaniu i / lub zawieszeniu, więc upewnij się, że je czytasz.

Oferujemy partnerów i opinie na naszej stronie internetowej. Przed użyciem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia poprosimy Cię o pozwolenie. Zwykle kontaktujemy się z ludźmi za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby uzyskać ich zgodę.

 

(a) Konto i korzystanie z Usługi: Użytkownik może korzystać z Konta użytkownika w ramach Usługi wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne komunikaty, w tym za przesyłanie, przesyłanie i publikowanie informacji oraz ponosi odpowiedzialność za konsekwencje ich zamieszczenia w Serwisie lub za jego pośrednictwem.

(b) Opłaty: Niektóre funkcje Usługi mogą być dostępne i wykorzystywane wyłącznie po uiszczeniu stosownych opłat ("Opłaty"). Opłaty mogą się różnić w zależności od użytkowania zgodnie z naszą aktualną polityką cenową. Będziesz mieć dostęp do tych funkcji Serwisu, z których korzystanie nie wymaga opłaty, chyba że zgadzasz się zapłacić wszystkie obowiązujące opłaty. Wszystkie opłaty są wyłączone z wszelkich podatków, opłat lub ceł nałożonych przez organy podatkowe, a Ty będziesz odpowiedzialny za opłacenie wszystkich takich podatków, opłat lub ceł, z wyłączeniem tylko podatków w Stanach Zjednoczonych (federalnych lub stanowych).

(c) Zwroty: Zwroty są przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami zwrotu kosztów.

(d) Anulowanie i wypowiedzenie przez użytkownika: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe anulowanie swojego konta użytkownika. Możesz anulować swoje konto użytkownika w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na łączu profilu użytkownika na globalnym pasku nawigacyjnym u góry ekranu. Żądanie e-mailem lub telefonem do anulowania konta użytkownika nie jest uważane za anulowanie, jeśli nie zostało to wyraźnie określone na stronie ustawień konta.

(e) Rozwiązanie i zawieszenie przez Gokhale Metoda: Metoda Gokhale może zakończyć Twoje Konto użytkownika i / lub niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu za powiadomieniem. Możemy również zawiesić naszą Usługę w dowolnym czasie, z podaniem przyczyny lub bez. Jeśli usuniemy Twoje konto użytkownika bez podania przyczyny, zwrócimy proporcjonalnie część jakiejkolwiek przedpłaty. Nie zwrócimy Ci ani nie zwrócą, jeśli zamkniemy Twoje Konto użytkownika z przyczyn, w tym (bez ograniczeń) za naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług. Po rozwiązaniu Twojego Konta użytkownika możemy trwale usunąć Twoje Konto użytkownika i wszystkie powiązane z nim dane. Jeśli nie zalogujesz się na swoje konto użytkownika przez 12 lub więcej miesięcy, możemy traktować Twoje Konto użytkownika jako "nieaktywne" i trwale usunąć Konto użytkownika oraz wszystkie powiązane z nim dane.

(f) Niedozwolone postępowanie: Metoda Gokhale w sposób szczególny zabrania korzystania z Witryny lub Usługi w celu: (i) zamieszczania jakichkolwiek (1) informacji, które są niekompletne, fałszywe, niedokładne lub nie własne, (2) tajemnice handlowe lub materiał, który jest chronione prawami autorskimi lub w inny sposób należące do osób trzecich, o ile nie posiadasz ważnej licencji od właściciela, która zezwala na publikację, (3) materiałów, które naruszają inne prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub reklamy innej reklamy (4), materiały promocyjne lub nagabywanie związane z jakimkolwiek produktem lub usługą, który jest konkurencyjny z produktami lub usługami Gokhale Method lub (5) oprogramowaniem lub programami zawierającymi szkodliwy kod, w tym, ale nie wyłącznie, wirusy, robaki, bomby zegarowe lub konie trojańskie; (ii) podszywanie się pod inną osobę; (iii) angażowanie się lub zachęcanie do zachowania, które stanowiłoby przestępstwo, pociągałoby za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszałoby jakiekolwiek przepisy lub regulacje dotyczące miasta, państwa, prawa krajowego lub międzynarodowego, lub które nie są zgodne z przyjętym protokołem internetowym; lub (iv) przesyłanie lub przesyłanie (za pomocą dowolnych środków) informacji lub oprogramowania pochodzącego z Witryny lub Usługi do obcych krajów lub niektórych obcych krajów z naruszeniem amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu. Ponadto nie wolno naruszać ani próbować naruszać bezpieczeństwa Witryny, Usługi lub systemu Gokhale, systemu lub zabezpieczeń sieci, w tym między innymi: (w) dostępu do danych nieprzeznaczonych dla użytkowników Witryny lub Usługi lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do konta, serwera lub innego systemu komputerowego; (x) próby sondowania, skanowania lub testowania luki w zabezpieczeniach systemu lub sieci lub naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniających; (y) próby ingerencji w funkcjonowanie Witryny, Usługi, hosta lub sieci, w tym, bez ograniczeń, za pomocą przesłania wirusa do Witryny, przeciążenia, "zalania", "mailowania", "awarii" lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocji i / lub reklam produktów lub usług; lub (z) wykuwania dowolnego nagłówka pakietu TCP / IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w dowolnej wiadomości e-mail lub w grupie dyskusyjnej. Naruszenie zasad systemu lub bezpieczeństwa Gokhale Method lub bezpieczeństwa sieci może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

(g) Treści użytkownika: jeśli zdecydujesz się wyświetlać, publikować, przesyłać lub w inny sposób udostępniać innym, na Stronie wszelkie treści lub dzieła autorstwa, w tym, bez ograniczeń, obrazy, pliki audio, tekst, oprogramowanie lub inne materiały, ( łącznie, "Treści użytkownika"), niniejszym udzielasz Gokhale Method bezterminowego, nieodwołalnego, wolnego od opłat, światowego, niewyłącznego prawa i licencji, w tym prawa do udzielania podlicencji osobom trzecim, do używania, reprodukowania, publicznego prezentowania, publicznie wykonuj, przygotuj prace pochodne i rozpowszechniaj Treści użytkownika w dowolnym celu. Ponadto, niniejszym nieodwołalnie oświadczasz i gwarantujesz Gokhale Method, że (i) masz wszystkie niezbędne uprawnienia, uprawnienia, prawa, tytuły i / lub licencje, aby przyznać Gokhale Method powyższe prawo i licencję oraz (ii) delegowanie, składanie, wyświetlanie przez Użytkownika treści użytkownika na Stronie, a wykonywanie przez Gokhale Metoda powyższej licencji nie powoduje i nie będzie (1) naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub przepisów rządowych lub (2) naruszać jakichkolwiek praw do reklamy lub narusza prywatność innych lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej stron trzecich, (iii) Treści użytkownika, które podasz (1), będą zawierać treści nieprzyzwoite, pornograficzne, nieprzyzwoite, wulgarne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, (2) są dyskryminujące, szerzą nienawiść lub są bigoteryjne lub stanowią nadużycie każda grupa lub osoba, lub (3) jest oszczercza lub zniesławiająca.

(h) Sugestie: Niniejszym udzielasz Gokhale Method bezpłatnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej sublicencji, nieodwołalnej, wieczystej licencji na wykorzystanie lub włączenie do Witryny i / lub Usługi wszelkich sugestii, próśb o ulepszenia, rekomendacji lub innych informacji zwrotnych dostarczonych przez do Gokhale Metoda, która jest powiązana z Witryną i / lub Usługą.

(i) Odszkodowanie: Niniejszym nieodwołalnie zgadzasz się zabezpieczyć i bronić Metody Gokhale, jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi szkodami, kosztami, odszkodowaniami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym koszty obsługi prawnej). wynikające z lub związane z (i) roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek ze swoich paktów, oświadczeń lub zapewnień zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług i / lub (ii) korzystania z Witryny i / lub Usługi .

(j) Wydarzenia: Możesz zostać zaproszony lub zarejestrować się w zdarzeniu dotyczącym metody Gokhale ("Zdarzenie"). Każde wydarzenie będzie miało host Event. Zgadzając się na dołączenie do wydarzenia, potwierdzasz, że (i) Twoja tożsamość, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, zostaną ujawnione innemu uczestnikowi wydarzenia, a host imprezy będzie również miał dostęp do niektórych Twoich danych osobowych zgodnie z opisem w naszym Polityka prywatnościoraz (ii) twoje wkłady do chłodnic wodnych będą widoczne dla wszystkich uczestników wydarzenia.

(k) Kontrola eksportu: Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że (i) rozumiesz i potwierdzasz, że niektóre Treści Witryny mogą podlegać restrykcjom eksportowym, reeksportowym i importowym zgodnie z obowiązującym prawem, (ii) nie będziesz używać Strony ani żadnych Treść witryny w sposób niezgodny z amerykańską Ustawą o zarządzaniu eksportem firmy 1979 i przepisami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych oraz (iii) nie znajdujesz się pod kontrolą, ani nie jesteś obywatelem lub rezydentem żadnego kraju, do którego należy Państwa wprowadziły embargo na towary.

Połączone strony internetowe

Metoda Gokhale łączy się z wieloma witrynami stron trzecich z ich własnymi warunkami świadczenia usług, które są różne i różnią się od naszych.

 

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością Gokhale i nie są przez nią obsługiwane, i zgadzasz się, że Gokhale Method udostępnia linki do takich stron wyłącznie dla wygody i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność takich stron internetowych oraz że Gokhale Method nie popiera takich stron internetowych ani żadnych związanych z nimi produktów lub usług. Korzystanie z takich stron podlega warunkom korzystania obowiązującym dla każdej takiej witryny.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ograniczamy naszą odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak.

 

(A) Oświadczenie Gwarancja: miejsca katastrofy, zawartość witryny i obsługa są udostępniane ściśle STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, I Gokhale SPOSÓB NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA, usługi lub witryny w sieci partnerskiej są kompletne, odpowiednie dla TWOJE CELE LUB DOKŁADNE. W imieniu własnym i jego licencjodawców, Gokhale METODA NINIEJSZYM stanowczo zrzeka się wszelkich dorozumianych, ustawowych lub INNE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO stronie, zawartość witryny i usług, lub dostępności powyższego, w tym bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do HANDLOWYCH , PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ I NIEZAPOMNIENIA. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE wyników uzyskiwanych poprzez korzystanie z serwisu, obsługi i / lub treści witryny spoczywa CIEBIE I Gokhale SPOSÓB NIE DAJE gwarantuje, że dostępność tego SITE i lub usługa będzie niezakłócone, ani że witryna, SERWIS I / LUB TREŚĆ WITRYNY BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

(B) Ograniczenie odpowiedzialności: W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, zgadzasz się Gokhale SPOSÓB NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE DO WYKORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, witryna, usługa OR zawartość witryny, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE, MORALNE LUB PRZEPISÓW szkody (w tym bez ograniczeń, utratę przedsiębiorstwa, STRATY LUB ZYSKÓW, utrata dochodów, UTRATY DANYCH ., utratę dobrej ANI zA ŻADNE KOSZTÓW POKRYCIA lub kosztu NABYCIA TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH), NAWET JEŚLI METODA Gokhale ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, oraz niezależnie od prawnej interpretacji SZKODY SĄ PRZEDMIOTEM CZY NARUSZENIE UMOWY LUB W TRAKCIE, W TYM ZANIEDBANIE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Politykę prywatności Gokhale Methods znajdującą się pod adresem https://gokhalemethod.com/privacy_policy, która jest włączona do niniejszych Warunków korzystania z usługi i jest przez nie częścią niniejszego Regulaminu.

Lokalizacja strony i użytkowania

Metoda Gokhale może obsługiwać serwery na całym świecie i są one kontrolowane z biur w Stanach Zjednoczonych.

Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów, które mogą mieć na ciebie wpływ, z geograficznego punktu widzenia.

 

Metoda Gokhale działa lub kontroluje działanie tej witryny i usługi z biur w Stanach Zjednoczonych. Ponadto Witryna i Usługa mogą być odzwierciedlone, a inne witryny internetowe obsługiwane lub kontrolowane przez Gokhale Method mogą znajdować się w różnych lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych i poza nimi. Gokhale Method nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że wszystkie funkcje niniejszej Witryny lub Usługi będą dostępne dla Ciebie poza Stanami Zjednoczonymi lub że będą dostępne poza Stanami Zjednoczonymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje dotyczące korzystania z Witryny i / lub Usługi z innych lokalizacji oraz że takie użytkowanie może podlegać, i że ponosisz odpowiedzialność za zgodność, z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Ogólne warunki

Te warunki świadczenia usług są ostateczne.

Spory rozpatrywane są w Santa Clara w Kalifornii.

 

Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia i porozumienia między stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy, niezależnie od jakichkolwiek innych lub dodatkowych warunków, które mogą być zawarte w formularzu zamówienia zakupu lub innym dokumencie używanym przez Użytkownika do składania zamówień lub wykonywania w inny sposób transakcji na mocy niniejszej Umowy, które takie warunki zostają niniejszym odrzucone. Niniejsze Warunki świadczenia usług zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne dyskusje, propozycje i umowy między Tobą a Gokhale Method odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy. Żadne poprawki, modyfikacje ani zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą skuteczne, chyba że zostaną sporządzone i podpisane przez funkcjonariusza Gokhale Method. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe części pozostaną w pełnej mocy, a postanowienia te zostaną wprowadzone w maksymalnym możliwym zakresie w celu zrealizowania intencji stron i zostaną zreformowane w zakresie niezbędnym do uczynienia tego świadczenia ważnym i wykonalnym. Żadne zrzeczenie się praw przez Gokhale Method nie może wynikać z jakichkolwiek działań lub niepowodzeń w egzekwowaniu praw wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają na celu i są wyłącznie z korzyścią dla Metody Gokhale, a Ty i nie tworzysz żadnych praw na rzecz osób trzecich. Niniejsze Warunki świadczenia usług będą podlegały i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez odniesienia do zasad konfliktu praw. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub odnoszące się do nich będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu znajdującego się w Santa Clara w Kalifornii, a każda ze stron nieodwołalnie zgodzi się na taką osobistą jurysdykcję i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń wobec tego obiektu.

Polityka prywatności

Możesz znaleźć nasz pełny polityka prywatności tutaj.

 

Proszę odwiedź https://gokhalemethod.com/privacy_policy zrozumieć, w jaki sposób Gokhale Method zbiera i wykorzystuje dane osobowe.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

 

Pytania o Warunki korzystania z usługi należy wysłać do nas na adres [email chroniony].